Fr, 19/05/2023, 20:30 Uhr
Elektronische Musik / Klangkunst / Sound Art / Komponierte Musik / Konzert

SYNESTHESIA BERLIN 2023


with KINK GONG, CRUDO, SABIWA and more

https://www.facebook.com/events/5751053991690441?acontext=%7B%22source%22%3A%2229%22%2C%22ref_notif_type%22%3A%22plan_user_associated%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D¬if_id=1683005135743858¬if_t=plan_user_associated&ref=notif

  • Einführung: KINK GONG https://kinkgong.bandcamp.com/ - BYEBYE TSUNAMI https://byebyetsunami.bandcamp.com/ - SABIWA https://sabiwa.bandcamp.com/ https://www.youtube.com/watch?v=tqF3F4LeHHs...
  • Dauer: 4.30h
  • Petersburg Art Space PAS
  • Kaiserin Augusta Allee 101, Hof Aufgang II, Berlin